Nu ser vi fram mot 2018

 

I år har föreningen engagerats i många frågor, baserade på utveckling vi inte kan råda över. Dels Fritidsbåtsmuseet i Västerås där vi inte fick en chans att övertala PEAB att få behålla lokalen. Båthall 2 har vi bemannat under femton år, nu kommer samlingen att fl yttas på samma sätt som vi fl yttat våra samlingar, i första hand till magasin. Vi kommer att satsa på att våra samlingar görs publika där de kan visas upp, redan nu har vi fyra båtar i Härnösand.

Vi har varit medvetna om förändringarna sedan länge och har nu en tydlig strategi för kommande år. Vi genomför under rubriken ”Bogvågen – medlemmar i samverkan”.

Veteranbåtsarkivet kommer, när vi har inloggningen klar, att göra ritningarna sökbara på ett enklare sätt. När sökfunktionen är klar kommer vi att presentera den i tidningen och på hemsidan för att inte nämna i alla olika sammanhang där vi ställer ut. Nu fi nns ca 20 000 ritningar på DigitaltMuseum.

Mässor och evenemang är tillfällen då vi är på plats, träffar våra medlemmar och intresserade av den svenska fritidsbåtskulturen.
Under nästa år är vi engagerade i Göteborgs Båtmässa och Allt för sjön i Stockholm. Classic Boat Show har utvecklats till ett framgångskoncept för båda mässorna, vi vet att i stort sett alla besökare vill se utställningen. Internationella utställare kommer varje år och tar del av Classic, de är klart imponerade då vi kan ställa ut båtar och föremål som de bara kan drömma om, därför utvecklas Classic på våra båtmässor.
I Göteborg tar man nu upp samma koncept som på Afs och fl yttar upp Classic i A-hallen på bästa plats! Temat är båtbyggarna på Kungsviken där allt började.

Veteranbåtsfonden har vi nu uppgraderat stadgar, under året engagerar vi ledamöter rikstäckande.

Veteranbåtsförsäkringen är nu inkörd, vi ser en kraftig ökning av medlemmar som försäkrar sina båtar. En av de viktiga segment som sällan försäkras är där ägarna bedömer värdet som ringa. Här har vi den grupp som med en försäkring kan ”köra lugnt om olyckan är framme” då försäkringen omfattar grundtryggheten vid en olycka, utan den står man med hela risken själv. Att vi kan presentera en bra premie beror på att det är en medlemsförsäkring utan mellanhänder. Kalla den gärna medlemsförmån, för det är så vi utvecklar den.

Tidningen Veteranbåten med fem utgåvor om året är en medlemstidning som bevakat fritidsbåtskulturen sedan 1983! Här kan alla medlemmar komma till tals med artiklar, privat annonsera utan kostnad, så även på vår välbesökta hemsida som vi kommer att utveckla under året.

Veteranbåtsfestivalen inledde vi för 14 år sedan, nu ett måste för många som redan nu planerar in den 25 – 27 maj då alla träffas under en helg, har blivit ”startskottet” för sommarsäsongen.
Vi genomför samtidigt Peter Norlin Memorial-seglingarna med SYS och Skärgårdsmässan.

Men först ska medlemsavgiften in, julhelgerna njutas och sen fortsätter vårrustningen. I februari kommer Veteranbåten bland annat med artikelserien där vi följer renoveringen av Princess Svanevit. Har Ni missat inledningen kan kansliet hjälpa till så länge vi har tidningar.

Önskar Er alla en God jul och ett
Gott Nytt År