Tusentals volontärer för fritidsbåtskulturen vidare

 

Vi tar det ofta för självklart att volontärer och ägare i olika sammanhang ställer upp för att föra kulturarv vidare med stort engagemang. 

Utan er skulle vi inte ha den unika fritidsbåtshistorien levande där alla kan se på plats i museer, på våra vatten och festivaler.

Sverige är ett av världens ledande länder när det kommer till föreningslivet, jag är inte säker men tror det är i snitt tre föreningar som engagerade är med i, många är med i fler. Det är omöjligt
att räkna upp alla som verkar i olika sammanhang, men jag vill nämna några som med sitt engagemang entusiasmerar inom fritidsbåtskulturen.

Jag tror alla vet vem Hans Waerneus är, som skapat Museihuset i Ljung med en samling utöver det vanliga kompletterad med en enastående modellsamling. Den kunskap Hans visar när han guidar gör besöken i museet till en upplevelse.

I Oskarshamn träffar jag Burre Hellman och Urban Lindström, profiler i staden sedan många år, de har skapat ett Båt-och Maskinmuseum. Nu är ett nytt hus under byggnad där en båt byggs. Vid kajen ligger bogserbåten Nalle. Men det stannar inte där. Princess Svanevit skulle idag varit upphuggen i England om inte Burre kommit in som en ”vit riddare” och räddat projektet.

Anders Berglind, M30-seglare som förutom att renovera och segla under mer än femton år drivit Fritidsbåtsmuseet i Västerås till en stor framgång för Veteranbåtsföreningen, under en tid med tre heltidare som under alla år öppethållit hela året, det är det normalt bara statliga verksamheter som lyckats med.

På västkusten har vi Västkustens träbåtsförening, där medlemmarna tillsammans lyfter föreningen, dels med Bassholmen, men inte minst med modellbyggarna som vi träffar på båtmässan i Göteborg.

Allmogebåtar kallar man generöst det mesta som har en anknytning till bruksbåtar, idag är många rariteter, sniporna har en renässans, där tas allt som kan räddas om hand och får ett fortsatt liv. Med närmare 4 000 aktiva i landets lokala föreningar är detta en växande verksamhet. Vi får inte missa motorerna med föreningen Laurins museum i Lysekil som får stå som förebild för mängder av privata samlingar i hela landet. När vi är inne på ånga får Claes Insulander på s/s Mariefred och Sven Jönsson representera, bättre engagemang finns knappast, alltid med på mässor och där det körs med ånga. I Elmsta har vi Sjöfartsmuseet som ständigt utvecklas och idag får representera sjöfartens samlingar med stark anknytning till den lokala historien. Göran Karlsson är eldsjälen bakom Vikingabåten Plym som Täby kommun stöder! Läs om Holms Yachtvarf i tidningen, det kan bli en förebild för nytt museum.

När vi ändå är i Norrtäljetrakten har vi Pythagoras, som man måste besöka för att se vilken historisk miljö man bevarat, helt unikt och i alla delar fungerande

Jag vet att jag inte får med alla och ber om överseende, men vi har klubbarna som levandegör i olika sammanhang, på mässor och festivaler. SS Fram, Sail Yacht Society, Gaff Yacht Societys Stiftelse, Motor Yacht Society, Skärgårdskryssarförbundet för att nämna några. För vi har lokala föreningsliv i hela landet, deras insatser och engagemang ska vi respektera, värna och hylla.