Försäkringsenkät

För att kunna skapa en ny Veteranbåtsförsäkring vill vi gärna ta hjälp av alla som har en klassisk båt. Vi definierar klassiska båtar som de som är byggda före 1965 och används i icke komersiellt syfte, d.v.s. för lusten att komma ut på sjön eller att bygga, vårda och äga.

Enkäten vänder sig inte bara till Veteranbåtens medlemmar och vi registrerar inte heller vem som fyllt i enkäten, dock har vi koll på IP-adressen så vi kan, om vi måste, städa bort okynnesifyllnad. Av detta skäl så måste också en ruta markeras längst ner för att vi ska slippa robotar från stora stygga Internet.

Fyll nu i formuläret efter bästa förmåga och på slutet kan du också lämna "fria" synpunkter på försäkringsfrågan.

Först ett par frågor om dej och din båt, om du har flera båtar så kan du avge ett svar per båt om du vill. Har du ingen båt som är aktuell för försäkring men har synpunkter eller kunskap på området så vill vi också ta del av dessa.

OBS: Röda asterisker betyder att det är obligatoriskt att fylla i, i dagsläget bara regionstillhörighet och "robothindraren" längst ner.

Här nedan vill vi att du anger vilka moment du kan tänka dej i en kommande försäkring. Vi förutsätter att Ansvarsmomentet alltid ingår.

Skall försäkringstagaren kunna välja vilka av ovanstående moment som ska ingå i försäkringen ?
Nu kommer vi till det svåra i att värdera båten, ofta har vi en uppfattning om vad vi skulle vilja ha för båten vid en försäljning men marknaden säger oss något annat. Hur tycker du att båtens försäkringsvärde ska fastställas i en ny tänkt försäkring?
Om båten råkar ut för en ersättningsgill skada på skrov eller utrustning brukar försäkringsbolaget avgöra om båten ska repareras eller lösas mot uppgivet värde i försäkringen. Har du någon annan idé om hur regleringen skulle kunna ske för att bevara den äldre flytande kulturskatten ? Textfältet är begränsat till 255 tecken.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com