ORDINARIE LEDAMÖTER och SUPPLEANTER

Ordförande: Pierre Dunbar 070-765 51 12

v.Ordförande: Bengt Jörnstedt 070-897 47 56

Kassör: Tomas Halldin

Sekreterare: Anna Birgitta Eriksson 0762-39 23 37

Klubbmästare: Vakant

Ledamot: Anders Berglind 070-433 61 36

Ledamot: Mats Bergström 076-1663998

Ledamot: Tor Hedvall 0708 66 23 60

Ledamot: Gustaf Holgersson 070-916 00 17

Ledamot: Jan Ulvås 076-205 45 51

Ledamot: Leif Persson 0728882232

Suppleant: Tomas Halldin

Suppleant: Erik Arkstedt 072-373 52 85

 

VALBEREDNINGEN

Torbjörn Malm 0768-121999

Per Göran Traung, sammankallande 0706-523337

Christer Bengtsson, 0708-78 78 78

 

REVISORER

Revisor: SXK Jan Carlsson

Revisor: SSF Per Cleverdal

Revisorsuppleant: SBU Staffan Högardh

 

ADJUNGERADE FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

Kansliet: Magnus Dalestrand mobil: 070-742 21 07

Publikationer: Anders Åkerman mobil: 070-555 98 86

Sjöhistoriska Museet: Hans-Lennart Olsson mobil:070-856 71 34

Mässor, utställningar och annonser: Anna-Greta och Assar Björkman 

Veteranbåten: Lars Porne 0760 76 57 24

Veteranbåtsarkivet: Christer Sigrand 070-316 58 70

 

 

TIDNINGEN VETERANBÅTEN

Redaktör: Lars Porne

Illustration/korrektur: Pia Gullers Porne

Annonser: Leif Persson

Layout o sättning: Patrick Dunbar mobil: 070-749 31 33

 

WEBBPLATSEN Veteranbaten.se

Webbmonster: Tor Hedvall mobil: 070-866 23 60