Efter 25 år säljer jag min träbåt vid namn Pia, en petersson öregrund snipa med fint kapell, motor albin O21.
Pris 35 000 kronor.
Finns i Gävle.

För ytterligare information:
Hans Östman
Mobil: 076 315 08 14