Träbåtbyggarnas Riksorganisation

 

 

Vi har noterat att det inte finns en Riksorganisation för våra Båthantverkare, dags att göra något åt detta.

Det började för snart tio år sedan då jag kontaktade Stockholms Hantverksförening med syfte att uppdatera de stadgar som då upplevdes som otidsenliga, samtidigt som intresset fanns från våra medlemmar att få en kvalitetssäkring.

Nu har det passerat några år, intresset finns fortfarande och är ökande, dags att agera.

Det föreligger fler aspekter på varför en riksorganisation skapas, dels strävar branschen efter kvalitetssäkring, de som är med i organisationen kan hänvisa till denna då de söker uppdrag eller blir kontaktade. På så sätt undviker branschen att oseriösa hantverkare ger dåligt rykte, självsanering är en målsättning.

Hur ska vi göra för att skapa denna organisation på ett administrativt och funktionellt sätt. Här har vi två utgångslägen.

Till att börja med gå vidare med lärling - gesäll - mästare upplägget, där reglerna behöver uppdateras. Idag bygger man fortfarande träbåtar, men i första hand är efterfrågan renovering och underhåll och då är reglerna otidsenliga.

Det andra spåret är att skapa en Branschorganisation som tillsammans med Hantverksföreningen skapar enadministrativ och väl fungerande organisation, då kan organisationen i samråd med Hantverksföreningen skapa de nya reglerna och säkra organisationens fortlevnad.

Nu är det inte bara Hantverksföreningen, utan Sveriges Hantverksråd som fastställer kraven. Handläggning och administration av proven sköts av Stiftelsen Hantverk & Utbildning. Vilka ingår då i Sveriges Hantverks- råd, jo Företagarna, Svenskt Näringsliv samt Hantverkarnas Riksorganisation. Sedan 1951 har utdelningen av Gesäll- och Mästarbrev skett i Blå Hallen i Stockholms stadshus. Gesäll- och Mästarbrevsutdelningen är ett samarrangemang mellan Stockholms Hantverksförening och Företagarna Stockholms stad.

Så det är många inblandade, därför välkomnar vi att Stockholms Hantverksförening ställer upp och tar hand om den administrativa sidan mot en skälig ersättning.

För att gå vidare skall vi nu kalla till intresseanmälan till branschorganisationen, när den kallelsen resulterar i att vi har ett representativt intresse från hela landet kan vi gå vidare och bilda en arbetsgrupp om max 8 personer och en sammankallande.

Den gruppen får sedan assistans av Hantverksföreningen att strukturera med stadgar och all den administrativadel som krävs, den har de erfarenhet att hantera.

Vi tror inte att deltagarna skall hålla på med den administrativa delen, vi är hantverkare och ägnar vår tid till hantverket. Då är det bra att få hjälp av en organisation som är rikstäckande och inte överdebiterar, här går medlemsintresset i första hand.

Nästa steg är att arbetsgruppen tillsammans med Hantverksföreningen bearbetar alla underlag för Lärling - Gesäll och Mästare.

Vi har flera som idag har genomgått lärlingsdelen, flera som är mitt i och många som vill genomgå proven. Man kan gå direkt till Mästarnivån, men det visste Ni säkert.

Hur skall vi gå tillväga var frågan på mötet. Förslaget är att Veteranbåtsföreningen gör ett upprop och det är det Ni nu läser, detta då tidningen Veteranbåten når hela riket, men inte alla har tidningen, så vi lägger ut på hemsidan och framförallt hoppas vi att Ni båtbyggare tipsar varandra, låt ryktet gå.

Om vi får in ett bra antal intressenter så går vi vidare och det redan i oktober i år. Då ser vi över stadgar, vilka som skall ingå i arbetsgruppen och sen börjar arbetet med underlagen. Allt det administrativa sköter Hantverksföreningen. Vi återkommer därefter till alla intressenter med förslag och kostnader. När vi får accept beslutar vi om vi ska gå till skarpt läge, då bildar vi organisationen. Får vi inte accept så lägger vi ned, svårare är det inte.

Vad kostar det? 1 första steget är inga kostnader involverade, när vi vet om det finns ett intresse och representation tar vi fram kostnader som vi får ta ställning till innan vi bildar organisationen. Det är inte stora kostnader förknippade då Hantverksföreningen verkar för branschorganisationerna, det är det viktiga, inte att tjäna pengar på dem.

Som de moderna företagare vi är kommer vi att använda mailen i all kommunikation.

Med andra ord, sprid budskapet, anmäl dej här nedan så återkommer vi direkt till dej.

Vi upprepar detta i nummer fyra av Veteranbåten, sen kör vi om det föreligger intresse, annars lägger vi ned projektet. Så nu är din röst viktig, men det visste du redan när du började läsa detta.

Ha en fin sommar!
Pierre DunbarRöd asterisk betyder att du måste fylla i rutan

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com