Föreningen bildades 1973 av SBU, SSF och SXK i samarbete med Sjöhistoriska Museet med uppgift att dokumentera och visa upp den svenska fritidsbåten.
 
Föreningens uppdrag att förvara och hantera ritningssamlingarna har i stora stycken förändrats. Det ligger både i Föreningens och Sjöhistoriskas intresse att visa sina samlingar och med modern teknik kan detta ske på ett för forskning och allmänhet mycket tillgängligt sätt.
 
Vi har därför startat ett gemensamt projekt som heter Veteranbåtsarkivet.
 
Du kan söka i Digitalt museum som är den nya gemensamma framtida plattformen. Ritningarna är publicerade under huvudrubriken "Föremål":
 
   

                           Veteranbåten.se

 

 Veteranbåtsarkivet har nu varit verksamt sedan 2007. Verksamheten har bedrivits på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Tills årsskiftet 2014-15 har vi skannat närmare 50 000 ritningar.

På sjöhistoriska museet finns för närvarande cirka 22 000 fritidsbåtsritningar inklusive de 3000 ritningar som donerats från Veteranbåtsföreningen. De är till största delen registrerade och uppgifterna om båtarna kan idag sökas på nätet, men ännu saknas många av de skannade ritningarna . För att kunna se ritningarna på Internet måste den skannade bilden och båtens registeruppgifter kopplas ihop datamässigt. Detta har inte hunnits med i samma takt som ritningarna skannats. Det kommer således att dröja en tid innan alla ritningar kan ses på nätet.

Under våren 2012 flyttade skanningsverksamheten till museiföreningens lokaler i Våsterås, där skanningen kommer att fortsätta.

Vi har också fått ritningar av allmänheten både som donationer och som lån för skanning. Det betyder att vi kan fylla de luckor som nu finns i våra arkiv. Vi ser givetvis gärna att den som har en fritidsbåtsritning hör av sig till oss så att vårt skannade register blir så komplett som möjligt.

Alla ritningar kommer såvida inte upphovsrättsliga frågor hindrar att publiceras på nätet och det finns möjlighet att köpa plotterkopior på Sjöhistoriska museet.

 

 

En vacker SK55 från Erik Salanders ritstift 1916, inte alls olik Webbmonstrets egen jakt.