Glöm inte att anmäla deltagande på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Liten rättning till platsen för årsmötet, det skall vara Skeppsholmens Folkhögskola och inte Skeppsholmsgården.

Föredragningslistan är som följer:

§1 Mötets öppnande.
§2 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
§3 Upprättande av röstlängd.
§4 Fastställande av föredragningslista.
§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§6 Val av två protokolljusterare och rösträknare.
§7 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 2019.
§8 Revisorernas berättelse.
§9 Fastställande av resultat- och balansräkning.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§11 Fastställande av avgifter, arvoden och budget.
§12 Val av styrelseledamöter enligt stadgarna §3.
§13 Val av två revisorer och suppleanter för dessa enligt stadgarna .
§14 Val av valberedning enligt stadgarna §7.
§15 Övriga ärenden.
§16 Mötet avslutas.