Bidrag kan sökas för renovering av svenskbyggda fritidsbåtar, företrädesvis unika och tidigt byggda. Vi ser gärna projekt som inte bara gynnar den speciella båten utan också bidrar till bevarandet av hantverkskunskaperna och projekt där professionella båtbyggare och/eller entusiastiska amatörer är engagerade. Bidraget ska väsentligt bidra till renoveringen. Viss hänsyn tas till geografisk spridning och att stötta yngre entusiaster.
Bidrag ges till själva båten och inte till motorrenoveringar, kapell, segel m.m.
Bidrag ges inte till redan avslutade projekt.
Högsta belopp som beviljas är 10.000 kronor

Fyll uppgifterna om dej och båten efter bästa förmåga, vill vi ha kompletterande uppgifter så återkommer vi.

Lite uppgifter om båten:

Markera vad du söker för
Skicka gärna tre bilder på vad som ska åtgärdas till fonden@veteranbaten.se

This form was created by ChronoForms